Soluțiile mele pentru Satu Mare

 • Stoparea risipei – folosirea eficientă a resurselor
 • Reducerea taxelor exagerate, desființarea taxelor de parcare în cartiere
 • Profesionalizarea aparatului de specialitate a primăriei, angajarea de personal doar pe criterii de competență
 • Relansarea economică – asigurarea unui mediu prietenos pentru afaceri prin elaborarea unui pachet de facilități pentru întreprinzători, aducerea de noi domenii de activitate menite a revitaliza mediul economic, sprijinirea investitorilor
 • Realizarea de elemente majore de infrastructură prevăzute în PUG Satu Mare – Sala de sport multifuncțională, Pod nr. 3 Someș, prag de fund Someș, Centură de ocolire
 • Fluidizare trafic urban și creștere capacitate de parcare zona centrală, remodelarea tramei majore de circulație prin introducerea de restricții și reglementări, extinderea suprafeței de carosabil având în vedere numărul în creștere de autovehicule
 • Revitalizarea și refuncționalizarea zonei centrale, reabilitare clădirilor istorice degradate, refacerea pavajelor, dotarea cu mobilier urban specific
 • Valorificarea patrimoniului cultural local (case memoriale, ateliere de arta, clădiri semnificative din istoria orașului, etc.) prin integrarea acestora într-un circuit cultural accesibil tuturor
 • Program pensionari – facilitate pentru tratament balnear, și transport local, facilități la spectacole de teatru și filarmonică
 • Program tineri, pachet de măsuri pentru a atrage tinerii în oraș, asigurarea de locuri de distracție și petrecerea timpului liber
 • Valorificarea patrimoniului cultural și architectural
 • Reabilitare și refuncționalizare zona centrală
 • Învățământ – reorientarea învățământului spre domenii cu căutare pe piața forței de muncă, stimularea prin burse ale excelenței
 • Stimularea sportului – promovarea sporturilor tradiționale
 • Zone verzi și zone de agrement, reînierbarea zonelor verzi stradale pentru a elimina noroiul și praful
 • Someșul – axa naturală majoră a orașului, amenajarea unui prag de fund pentru a asigura un nivel constant apei, amenajarea malurilor pentru promenadă și pescuit de agrement
 • Valorificarea fondului de locuințe neocupate prin atragerea de tineri și cetățeni de origine sătmăreană plecați în alte zone ale țării și în străinătate
 • Aducerea instituțiilor de cultură mai aproape de cetățeni – repertoriu variat accesibil tuturor, spectacole în aer liber, facilitate pentru copii și pensionari