politici-sociale

Subvenții pentru încălzire

Odată cu desființarea sistemului centralizat de încălzire, Primăria Satu Mare a încetat să acorde subvenții pentru încălzire. Acest sprijin este însă acordat, în continuare, locuitorilor din orașe precum Cluj-Napoca, București sau Oradea, constituindu-se obligația noastră să sprijinim populația prin subvenționarea costurilor cu încălzirea.

Voi propune consiliului local implementarea unui sistem de sprijin al populației pentru reducerea costurilor cu încălzirea, prin acordarea de tichete valorice, emise de către municipalitate, care să asigure plata unei cote din factura la gaze naturale, în perioada de iarnă.

Sprijinul financiar va fi direcționat, cu preponderență, familiilor cu venituri reduse, astfel încât acestea să poată face față mai ușor perioadei reci a anului.

Prin neacordarea de sprijin persoanelor cu venituri reduse, favorizăm infracționalitatea, și scădem implicit nivelul de trai al tuturor sătmărenilor.

Înființarea cantinelor sociale

Îmi propun, în primul an de mandat, să înființez 3 cantine sociale, care să deservească persoanele cu venituri reduse din municipiul nostru.

Prin parteneriate serioase cu furnizorii locali de produse alimentare, putem asigura o masă caldă pe zi persoanelor cu venituri reduse, un sprijin atât de necesar în această perioadă de criză.

Sprijinind categoriile defavorizate, vom avea un municipiu mai sigur, va crește gradul de siguranță al cetățenilor.

Locuințe sociale

În primul an de mandat, voi demara construcția a 320 de locuințe sociale, prin implementarea programelor europene de incluziune socială.

Scopul acestui program este construirea de locuințe sociale – locuințe cu chirie subventionată, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora nivelul de existență nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței. Obiectivul ce se dorește a fi atins  este asigurarea unor condiții de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate.

Programul „Mila ta nu-i ajută”

Un oraș civilizat este incompatibil cu cerșetoria și vagabondajul. În prima lună de mandat, voi ordona poliției locale să ridice toți cerșetorii din intersecții și de pe străzile din municipiu.

Aceste persoane defavorizate vor fi incluse în programele de asistență socială și muncă în favoarea comunității, oferindu-li-se o alternativă la activitatea antisocială pe care o desfășoară, iar minorii vor fi dați în grija direcției locale de asistență socială și incluși în programele educaționale.

Voi cere tuturor sătmărenilor să nu încurajeze cerșetoria și vagabondajul, în cadrul programului „Mila ta nu-i ajută!”, sumele înmânate acestor persoane fiind arareori folosite în beneficiul propriu.

Acest program va reduce infracționalitatea la nivelul municipiului nostru.

Cluburile seniorilor

În primul an de mandat, voi înființat 3 cluburi ale pensionarilor. Acestea vor permite vârstinicilor să participe la diverse activităţi culturale, sociale și recreative, care să-i facă să uite vreme de câteva ceasuri de grijile de zi cu zi.

În cadrul cluburilor pensionarilor vom asigura asistență medicală gratuită.

Finanțare: Bugetul local și fonduri europene